Hvis du ikke kan læse dette nyhedsbrev, kan du se en webudgave i din browser her
Dette nyhedsbrev indeholder følgende:

Hvis du ikke fik set sidste nyhedsbrev der primært indeholdt nyheder til kususafdelingen, samt tips og triks til:

  kan du se nyhedsbrevet herNye undervisningsmaterialer

Visitationstest

Den opdaterede testpakke er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Testene kan bl.a. benyttes til at danne mere homogene hold, eller til at undersøge, om der er elever, der skal indstilles til at modtage hjælpemidler eller kompenserende undervisning.
Pakken kan hentes fra undervisningsbanken under fx Merkantil > HG > Visitationstest, og indeholder 5 forskellige tests samt et analyseprogram.

 • Dansk F/E
 • Dansk D/C
 • Matematik
 • Engelsk F/E
 • Engelsk D/C

Alle 5 test udvælger spørgsmålene fra en større base af spørgsmål i et på forhånd fastlagt mønster, og blander både spørgsmål og svar hver gang testen afvikles. Det sikrer, at 2 elever, der sidder ved siden af hinanden, vil opleve, at de gennemfører 2 forskellige testopgaver.

Alle testene er beregnet til at tage 45 minutter inkl. en kort introduktion af testafvikleren/læreren.

Testene er blevet opdateret, således at de kan afvikles med de nyeste browsere. 

Der er udarbejdet en kort videoinstruktion som kan ses her, samt en online-hjælpefil her


NB! Hvis du brugte testpakken sidste år, er det vigtigt at få hentet den opdaterede pakke, idet denne tager højde for de nyeste browsere.


Dansk - Argumentation

Opdateret og spændende undervisningsmateriale primært til niveau C, men mange af temaerne kan også med fordel bruges på Niveau E og D.

Der er indbygget progression i undervisningsmaterialet. Eleverne kan forholdsvist nemt forholde sig til og genkende forskellige argumenttyper i reklamer. Hvorimod arbejdet med længere, skriftlige ytringer såsom læserbreve og blogs kræver en noget større sproglig og metodisk forståelse hos eleverne.

Læsesvage elever kan vælge at få læst de længere tekster op. Men det er selvfølgelig også vigtigt at styrke elevernes læseforståelse og evne til afkodning. Helt centralt i materialet står ønsket om at styrke elevernes evne til at udvælge og fastholde det centrale i en tekst (udvidet tekstbegreb). Og det er oplagt især i opgaverne - at tænke på og arbejde med strategier; præsentationsstrategier, skrivestrategier, læsestrategier og samtalestrategier.

Af spændende emner kan nævnes:

 • Patosargumenter
 • Logosargumenter
 • Etosargumenter
 • Argumentation i holdningskampagner
 • Påstand og begrundelser
 • Læserbreve, taler og blogs

Materialet indeholder rigtig mange opgaver, hvoraf mange benytter web2.0 værktøjer

Du finder materialet under Merkantil  > HG > Dansk

Husk: Hvis du gerne vil tilrette materialet med egne opgaver/emner kan du blot hente zip-pakken og rette kurset i E-udvikleren.

Dansk - Raptekster Opdateret kursus om Raptekster, som kommer hele vejen rundt om emnet gennem de 25 spændende sider.

Mange af teksterne er med speak, således at også de mere læsesvage elever kan være med.

Hvorfor læse raptekster i dansk?
Først og fremmest fordi de unge kender genren. De synes, at det er spændende at arbejde med rap, og de ved en masse. Og via deres fascination kan man give dem nogle redskaber til at analysere tekster og tage stilling til teksternes indhold, form og budskab. Mange af rappens virkemidler (symbolik, metaforer, rim) findes også i traditionel lyrik, og det kan være en måde at øge deres interesse for litteratur. Kurset kan måske også være med til at øge elevernes bevidsthed om sproget og den ungdomskultur og det samfund, de er en del af. De elever, der har svært ved den analytiske tilgang, kan motiveres bedre ved at lade dem lytte til musikken og se musikvideoen, ligesom der er flere kreative opgaver for denne type af elever.

Af spændende emner kan nævnes:

 • Analyse af raptekster
 • Gangstarap/stodderrap
 • Politisk/moralsk rap
 • Sprog og provokation bl.a. Yallerup Færgeby
 • Musikvideor

Du finder materialet under Merkantil  > HG > Dansk

Husk: Hvis du gerne vil tilrette materialet med egne opgaver/emner kan du blot hente zip-pakken og rette kurset i E-udvikleren.

Dansk - Portrætter

Nyt spændende materiale om forskellige former for portrætter

Materialets overordnede emne er portrættet, og det belyses gennem mange forskellige tekster og medier; billede- og multimedietekster, massekommunikative tekster og erhvervskommunikative tekster. Teksterne er overvejende fra nyeste tid for at øge elevernes bevidsthed om den kultur og det samfund, de er en del af, men i tema 1 møder eleverne også materiale, der kan sættes i en historisk sammenhæng.

Kurset er bygget op som tre temaer med 24 opgaver, hvoraf flere er kreative web 2.0 opgaver:

 • Personportrættet
 • Det journalistiske portræt
 • Virksomhedsportrættet

De tre temaer kan læses uafhængigt af hinanden, men kan også kombineres efter ønske.

Af spændende emner kan nævnes:

 • Selvportrætter - herunder web 2.0-portrættet på facebook
 • Symbolske portrætter (Vanitas og anamorfose)
 • Websider - branding
 • Soundbranding
 • Sensebranding


Du finder materialet under Merkantil > HG > Dansk

Husk:
Hvis du gerne vil tilrette materialet med egne opgaver/emner kan du blot hente zip-pakken og rette kurset i E-udvikleren.

Dansk - Reality TV Nyt spændende materiale om de forskellige problemstillinger og virkemidler i reality-tv

Reality-tv genren optager rigtig meget sendetid i tv. Det er et interessant fænomen at beskæftige sig med i undervisningen, især fordi vores elever er storforbrugere. De har en stor viden om reality-tv og kan også i nogen grad forholde sig realistisk og kritisk til det de ser. Emnet tiltaler eleverne, og dette engagement er et godt afsæt for indlæring af danskfaglige begreber og en mere analytisk tilgang til fænomenet. Det er altid nemmere at huske og at lære, hvis man kan hænge det op på noget genkendeligt.

Ved at se nærmere på det klassiske eventyrs struktur og elementer samt film og fortælletekniske virkemidler kan eleverne få nogle værktøjer til at se reality-tv på en anden måde. I forlængelse heraf kan man arbejde med den iscenesatte mediefigur og vor tids celebretykultur. En mulighed vil være at inddrage Erving Goffmanns teori om ”frontstage” og ”backstage” til en diskussion af, hvordan det offentlige i stigende grad blandes med det private – og de heraf følgende etiske problemstillinger.

I nogle af opgaverne forudsættes det, at eleverne har adgang til et LMS-system, hvor der kan oprettes blogs, og hvor flere elever kan arbejde sammen på samme dokument. Samme funktionalitet kan opnås ved at oprette oprette grupper i Google-Dokumenter. Alternativt kan læreren oprette en blog på: www.blogger.com.

Tværfagligt

Dele af kurset kan bruges i tværfaglige sammenhænge, fx i tema omkring nye marketingsformer eller i tema omkring overvågning.


Du finder materialet under Merkantil  > HG > Dansk

Husk:
Hvis du gerne vil tilrette materialet med egne opgaver/emner kan du blot hente zip-pakken og rette kurset i E-udvikleren.


Videoguider til Facebook

Sociale netværk og forskellige sociale tjenester åbner for et utal af lærings- og undervisningsmuligheder – her er nogle eksempler:

 • Skab en nyhedsstrøm med faglige input
 • Del bog- eller filmanmeldelser
 • Giv fællesbeskeder om hjemmearbejde ol.
 • Tildel eleverne roller og lav et rollespil, fx en valgkampagne
 • Øv det skrevne sprog – både dansk og fremmedsprog
 • Lav spørgeundersøgelser, både faglige og sociale
 • Upload fotos og film af dagens arbejde, tavlenotater, udflugter osv
 • Lav sociale tiltag, fx klassefester eller konkurrencer
 • Lav brainstorming over emner
 • Del relevante links, fx fra YouTube eller web-artikler

I serien med instruktionsvideoer til sociale tjenester er der nu også udarbejdet videoinstruktionet til, hvordan Facebook kan anvendes i undervisningen.

Du finder videoerne i samme mappe som instruktionsvideoerne til Diigo, nemlig:

Merkantil -> Sociale medier

FVU-it Opdateret grundlæggende it-kursus

Af spændende emner kan nævnes:

 • Generelt om internettet - herunder søgemuligheder
 • Opkobling og udbydere
 • Netværk, logins og sikkerhed
 • Handel på nettet
 • Borgerservice
 • Elektronisk post

Du finder materialet under Merkantil > Kurser > AMU uddannelser > Grundlæggende it > FVU-IT

Husk:
Hvis du gerne vil tilrette materialet med egne opgaver/emner kan du blot hente zip-pakken og rette kurset i E-udvikleren.


IKV-it Opdateret kursus i forskellige AMU-mål

Du vil blive forbavset over elevernes it-niveau, hvis du prøver disse testopgaver, der egentlig er udarbejdet til brug på AMU-uddannelserne, men med fordel kan benyttes som indledning på hg.

Der testes i følgende emner:

 • Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • Brug af pc på arbejdspladsen
 • Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • Indskrivning og formatering af mindre tekster
 • Grafiske virkemidler til layout i tekst
 • Standardisering af virksomhedens dokumenter
 • Fletning af dokumenter til masseproduktion
 • Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster
 • Effektive, individuelle brugerflader
 • Anvendelse af regneark til talbehandling
 • Design og automatisering af regneark
 • Oprettelse af database til jobbrug
 • Databasevedligeholdelse til jobbrug
 • Oprette brugerflader og udskrifter i database
 • Anvendelse af præsentationsprogrammer
 • DeskTop Publishing i virksomheden
 • Online kommunikation til jobbrug
 • Effektiv internetsøgning på jobbet

Du finder materialet under Merkantil > Kurser > AMU uddannelser > Individuel KompetenceVurdering i it

 Tips og tricks

Denne sektion er ny i vores nyhedsbreve, men vi tilstræber jævnligt at udsende et nyhedsbrev med pædagogiske tips. Vi håber, at man ude på de enkelte skoler vil sikre, at nyhedsbrevet bliver formidlet videre til alle interesserede lærere - fx ved at blive placeret på skolens intranet.

Diipo Hvis du lige står og mangler et socialt samarbejdsværktøj, med mulighed for at oprette blogs, FAQ, tildele opgaver osv, og kravet smtidig er, at det skal være let og enkelt at administrere eleverne - ja såkunne Diipo godt være valget.

Kommunikationen foregår i strømme (fx. nyhedsstrømme) helt på samme måde som vi kender det fra Facebook.Tjenesten finder du på Diipo.net, og for at gøre det hele så let som muligt er det som lærer helt enkelt at oprette og administrere flere klasser. Det eneste eleverne skal vide, for at koble sig på klassen, er en simpel kode, og så kan de ellers benytte deres Facebook-profil til selve oprettelsen.

Storyboard generator Det er heldigvis blevet meget almindeligt at lade filmproduktion være et helt naturligt element i undervisningen, og elevernes produktioner er da også tit både kreative og spændende.

Nogle gange er det faglige indhold pakket ind i de overvejelser, der gøres før filmen bliver optaget, eller i efterbehandlingen. Her er værktøjet fra ACMI – Australian Centre for Moving Image - helt fantastisk, idet eleverne igennem simple guider og med passende vejledning ledes gennem de mange overvejelser af filmiske udtryk, man må gøre sig.
I storyboard-byggeren kan man lave op til 24 scener med baggrunde, personer og kameravinker. Der laves manuskript og regibemærkninger samtidig med opbygning af scenerne. Det er let og intuitivt at bygge de enkelte scener, og det færdige storyboard kan udskrives, eller gemmes som PDF. Desuden kan man se storyboardet som en lille mockup, hvilket gør det let at se, om man er på rette vej.Du finder tjenesten på http://generator.acmi.net.au/storyboard

'A Google a Day' Tør du udfordre dig selv??? Her er det helt rigtige for søgefreaks - plus for alle andre der gerne vil blive bedre til at søge i Google.
'A Google a Day' kan være afløseren for din daglige Sudoku eller spil - eller hvad du nu morer dig med på nettet - samtidig med at du bliver klogere, smartere og uden tvivl kønnere :-)
I foråret lancerede Google et site der viser 'dagens opgave' som kan løses ved at bruge Google Search.
, og det er faktisk slet ikke sålet som det lyder -)

Google sørger for at tage tid på dine anstrengelser, og selvfølgelig kan du efterfølgende dele dit svar med dine venner; på Google+, forstås. Facebook er ikke inde i varmen hér. Når du søger på Google via A Google a Day-siden, så søger du på Google fra dagen før, så du ikke med det samme får svaret på spørgsmålet, hvis en eller anden killjoy skulle have lagt svaret ud på internettet - hvad der nok er en pæn sandsynlighed for er tilfældet. Spørgsmålene er alle på engelsk.

Adressen er: agoogleaday.com og første gang, du går ind på siden, får du en kort vejledning.
Du kan desuden få hjælp til dagens spørgsmål ved at klikke på Hint-linket der står ved siden af svarfeltet.
Prøv det! Det er sjovt - og samtidig bliver du - eller dine elever - bedre til at søge.

A Google a Day kan installeres som app i din Google Browser.

Google Søgning - et kursus Bliv bedre til at søge med Google
Google har lavet et godt kursus i søgning - specielt rettet mod undervisningsverdenen. Kurset startede 10/7, og du kan stadig tilmelde dig her: http://www.powersearchingwithgoogle.com/course


 

Bo Klercke

bk@ef.dk 3064 4729