Behov


I de følgende opgaver skal du arbejde med ord, der hjælper dig til at forstå mere om, hvad behov er.

Under BEHOV skal du arbejde med disse ord:

Hvad er behov?

 

Alle mennesker har forskellige behov som for eksempel mad, søvn og samvær med andre. Hvis man ikke får opfyldt de vigtigste behov, har man det ikke godt. Behovene ændrer sig igennem livet, og kan selvfølgelig også være forskellige fra situation til situation. Det er en vigtig del af SOSU-hjælperens arbejde at være opmærksom på, om de ældre får opfyldt deres behov.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Behov

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Behov


Den amerikanske psykolog Abraham Maslow har forsøgt at sige noget generelt om menneskers behov. Maslow har lavet modellen, der kaldes Maslows behovspyramide.

 

Hold musen over/klik på de forskellige steder på billedet for at se mere
 

De tre nederste trin i pyramiden - de fysiske behov, sikkerhedsbehovet og de sociale behov - er de allermest nødvendige behov. De kaldes mangelbehov. Når disse behov opfyldes, mærker man dem ikke længere. Eksempel: Når man mangler mad, bliver man sulten. Når man så spiser sig mæt, forsvinder sulten igen (i hvert fald i et stykke tid).

Hvis mangelbehovene ikke er opfyldt, har man det ikke godt. Al ens energi vil derfor gå med at forsøge at få behovene opfyldt. Mangelbehovene er på den måde de stærkeste behov, man har. Eksempel: Hvis man er meget træt eller sulten, kan det være svært at følge med i undervisningen. Man tænker mest på at hvile sig eller at få noget at spise.

 

Hvis mangelbehovene er opfyldt, har man overskud til at forsøge at opfylde de næste behov: Præstationsbehovet og selvrealiseringsbehovet. Hvis man opfylder disse behov, "vokser" man som menneske. Derfor kaldes disse behov vækstbehovene.

Eksempel: Som elev kan man præstere noget og få anerkendelse for det, f.eks. ved at løse en opgave eller lave et projektarbejde. Så har man opfyldt et præstationsbehov. (Trin 4 i pyramiden).

Hvis man går og drømmer om at arbejde med andre mennesker, kan man tage uddannelse og blive SOSU-hjælper. Så har man ført sin drøm ud i livet, og opfyldt behovet for at realisere sig selv. (Trin 5 i pyramiden).