Etik


Etik handler om grundlæggende værdier og holdninger, altså hvad du synes er rigtigt og forkert.

Som social- og sundhedshjælper kommer du til at møde ordet "etik". Du vil nemlig hele tiden skulle overveje, hvad du synes er rigtigt og forkert i forhold til at hjælpe andre mennesker.

I nogle kommuner laver man en pjece, der beskriver, hvilke etiske værdier, der arbejdes ud fra. Her ser du et eksempel på en sådan pjece fra Sønderborg Kommune: "Etisk kodeks" .

Se hele materialet her.

 

Beskrivelse: Etisk kodeks, Sønderborg Kommune