Personlige kompetencer


Under din uddannelse skal du udvikle dine personlige kompetencer . Personlige kompetencer er nogle mere "menneskelige" kompetencer, som du bruger, når du for eksempel kommunikerer med en borger.

Det at arbejde med mennesker kræver både faglig viden, men også nogle mere personlige evner, som du kan blive mere bevidst omkring. Det er for eksempel evnen til at snakke med en borger og være lyttende.

Under personlige kompetencer skal du arbejde med disse ord:

Beskrivelse: Personlige kompetencer