Bedre resultater på elevniveau

16. september

Fælles oplæg

Pædagogisk ledelse i praksis - Rene Nordin Bloch, adjunkt, NCE
Perspektiver for digital udvikling - Thomas Skytte, Direktør i Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
Slip din visuelle hjerne - og ledelse - løs! - Anne Mette Hede Jensen, Acubia
Pædagogisk ledelse med fokus på kerneydelsen - Hans Jørgen Knudsen, chefkonsulent, NCE
Paneldebat

Breakout sessions:

Pædagogisk ledelse, it og differentiering - Marianne Riis, Adjunkt, NCE
Effektivt lærersamarbejde - Flemming Pentz Madsen, IT-chef, Aalborg Handelsskole
Kompetenceudvikling - Susanne Gottlieb, Afdelingsleder, Metropol
Gamification - MinMission - Charlotte Højrup, seniorkonsulent, Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
Talenter i EUD - kloge hoveder og hænder - Suna Christensn, Adjunkt, NCE
Bedre elevresultater med virtuelle læringsuniverser - Jens Jørgen Jørgensen, Produktionsdirektør, Praxis - Erhvervsskolernes Forlag og Lisa Toft, leder, Netdansk - lær online
Talent i et ledelsesperspektiv - John Vinsbøl, Udviklings- og VEU-Chef, Selandia
Kompetenceudvikling af lærere - True Norths læringssystem - Lars Reedtz Kristensen og Susanne Aabrandt, True North

17. september

Fælles oplæg

Differentiering i praksis - gamle idéer i nye (it-)fortolkninger - Marianne Riis, adjunkt, NCE
Eksperimenter - vejen til ny praksis! - Dorrit Sørensen, NCE
Kloge hænder - Mathias Tesfaye
Opsamling på dagen - Susanne Gottlieb

Breakout sessions:

5 pejlemærker til bedre undervisning - Rene Nordin Bloch, adjunkt, NCE
Gamification - MinMission - Charlotte Højrup, seniorkonsulent, Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
Praktiske strategier til din pædagogiske værktøjskasse - Nicolai M. Leth, True North
Praksisrelateret undervisning - fra grundskole til erhvervsskole - Helle Rostgaard Sonne, EUC Nordvestsjælland
Talentarbejde i praksis - Jesper Jensen, Kokkefaglærer og talentkoordinator, EUC Syd og Andreas Knudsen, Tømrerfaglærer, EUX, EUC Sjælland
Udvikling af undervisning og lærerkompetencer i praksis - Albert Astrup Christensen, lektor, NCE
i-bøger og differentiering - Helle Grubbe, Redaktør, Praxis - Erhvervsskolernes Forlag